Чкаловська громада

Запорізька область, Мелітопольський район

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯМ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО ІНТЕРНАТНИХ УСТАНОВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯМ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО ІНТЕРНАТНИХ УСТАНОВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Фото без опису

Роз’яснення щодо влаштуванням людей похилого віку, осіб з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення відповідно до законодавства України

.

Протягом останніх років однією з надійних форм соціального захисту одиноких непрацездатних громадян, людей літнього віку, осіб з інвалідністю є організація соціально-побутового та медичного обслуговування їх через мережу інтернатних установ системи соціального захисту населення області, яка постійно вдосконалюється.
У даний час у системі соціального захисту населення області функціонує 15 інтернатних установ, у тому числі 3 геріатричні пансіонати, 3 дитячі будинки-інтернати, 8 психоневрологічних інтернатів та Обласний спеціальний будинок-інтернат, які створені для тимчасового або постійного проживання/перебування осіб що потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, кваліфікованого медичного обслуговування, реабілітаційних послуг та інше.


         Законодавча база, якою регламентується надання послуг:

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю».


Психоневрологічні інтернати


Загальні положення
Психоневрологічний інтернат є стаціонарною інтернатною установою для соціального захисту, що утворюється для тимчасового або постійного проживання/перебування осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів і яким, згідно з висновком лікарської комісії за участі лікаря-психіатра, не протипоказане перебування в інтернаті.


Категорія громадян, які мають право на отримання послуг


До інтернату приймаються громадяни похилого віку та особи з інвалідністю віком старше 18 років із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, надання медичної допомоги, комплексу реабілітаційних послуг і яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії за участі лікаря-психіатра не протипоказане перебування в інтернаті, незалежно від наявності осіб, зобов’язаних за законом їх утримувати, або опікунів та піклувальників.

Умови влаштування


Влаштування до психоневрологічного інтернату здійснюється згідно з путівкою на влаштування до інтернату, виданою особі, її опікуну або піклувальнику чи органу опіки та піклування (у разі коли недієздатній особі або особі, цивільна дієздатність якої обмежена, не призначений опікун чи піклувальник) Департаментом на підставі:
- письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті  (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- письмової заяви законного представника і рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
- рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);
- паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;
- копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);
- медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії за участі лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою Міністерством охорони здоров’я України;
- довідки про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги, виданої органами Пенсійного фонду України та/або місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. У разі відсутності такої довідки, органи Пенсійного фонду України та/або місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення запитують необхідну інформацію за місцем попереднього отримання зазначених виплат;
- довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (за наявності інвалідності);
- довідки для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (за наявності інвалідності);
- індивідуальної програми  реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (за наявності інвалідності);
- копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);
- копії паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);
- пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);
- копії договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку (за наявності);
- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
- трьох фотокарток розміром 3 x 4 сантиметри.

Особи, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи можуть прийматися до інтернату згідно з путівкою на влаштування до інтернату, виданою  Департаментом на підставі:
- письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- письмової заяви законного представника і рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
- рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);
- паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;
- медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії за участі лікаря-психіатра про необхідність проживання/перебування в інтернаті;
- довідки для направлення особи з інвалідністю до інтернату (за наявності інвалідності).

Геріатричні пансіонати


Загальні положення
Геріатричний пансіонат,  пансіонат для ветеранів війни та праці є стаціонарною соціально-медичною установою загального типу для постійного проживання  громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.


 Категорія громадян, які мають право на отримання послуг


До геріатричного пансіонату  приймаються на державне утримання особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особи з інвалідністю першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним  висновком  не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які  не  мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом.
Умови влаштування
Приймання до геріатричного пансіонату здійснюється за путівкою виданою  Департаментом на підставі:
- письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в установі;
- паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в установу;
- копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);
- довідки про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги, виданої органами Пенсійного фонду України та/або місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. У разі відсутності такої довідки, органи Пенсійного фонду України та/або місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення запитують необхідну інформацію за місцем попереднього отримання зазначених виплат;

- медичної картки   про   стан   здоров'я   з   висновком   про необхідність стороннього догляду;

- довідки про склад сім'ї за встановленою формою;

- довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (за наявності інвалідності);

- індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (за наявності інвалідності);

- пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

- трьох фотокарток розміром 3 x 4 сантиметри.

Документи для влаштування особи до інтернатної установи подаються такою особою, опікуном або піклувальником чи органом опіки та піклування (у разі, коли опіку або піклування над особою здійснює орган опіки та піклування) до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання/перебування особи, які передають їх на розгляд Департаменту праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

 

Дитячі будинки-інтернати


Загальні положення.
Дитячий будинок-інтернат є соціально-медичною установою для тимчасового (до шести місяців) або постійного (понад шість місяців) перебування або проживання дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років та осіб з інвалідністю віком до 35 років  з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів і згідно з медичним висновком не мають протипоказань для перебування в зазначеній установі незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно із законом їх утримувати.


 Категорія осіб, які мають право на отримання послуг


До будинку-інтернату приймаються діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років та особи з інвалідністю віком до 35 років із порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів згідно з медичним висновком, не мають протипоказань для перебування в будинку-інтернаті незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно із законом їх утримувати.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора