Чкаловська громада

Запорізька область, Мелітопольський район

Положення про звітування

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Чкаловської сільської ради

від 22.10.221 року № 17

 

ПОЛОЖЕННЯ

про звітування Чкаловського сільського голови, старост, виконавчих органів та депутатів сільської ради

 

І. Загальні положення

 

 1. Положення про звітування Чкаловського сільського голови, старост, виконавчих органів та депутатів сільської ради (надалі - Положення) визначає порядок звітування Чкаловського сільського голови, старост, виконавчих органів та депутатів сільської ради перед Чкаловською сільською радою та членами Чкаловської територіальної громади (надалі - територіальної громади).

Положення розроблене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншого діючого законодавства України.

 1. Звіт - це публічна інформація Чкаловського сільського голови, старост, виконавчих органів та депутатів сільської ради про свою роботу, виконання завдань, доручень за певний період.
 2. Звітування Чкаловського сільського голови, старост, виконавчих органів та депутатів сільської ради здійснюється з метою інформування, оцінки їх роботи, надання пропозицій, доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.
 3. Завдання звітування:
 • забезпечення прозорості, відкритості і демократичності системи місцевого самоврядування;
 • забезпечення впливу громадськості на прийняття та виконання рішень у сфері місцевого самоврядування;
 • сприяння громадському контролю за діяльністю депутатів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 1. Про свою роботу звітують:
 1. Сільський голова перед територіальною громадою та сільською радою.
 2. Виконавчі органи сільської ради перед сільською радою та її виконавчим комітетом.
 3. Старости перед мешканцями старостинського округу та перед сільською радою.
 4. Депутати перед територіальною громадою (у виборчому окрузі).
 1. Сільська рада та її виконавчий апарат сприяють у підготовці та проведенні звітування сільського голови, старост, виконавчих органів та депутатів сільської ради.
 2. Звітування сільського голови, старост, виконавчих органів та депутатів сільської ради організовується у спосіб, що дозволяє членам територіальної громади усно, телефоном, письмово, електронною поштою  поставити запитання, висловити зауваження, подати пропозиції та отримати на них відповідь: по суті запитання, реагування на зауваження, врахування чи відхилення пропозиції.
 3. У разі введення на території сільської ради карантину, звітування сільського голови, старост, виконавчих органів та депутатів сільської ради організовується з дотриманням вимог постанов Кабінету Міністрів України, наказів Головного санітарного лікаря України та інших законодавчих актів, що стосуються карантинного законодавства.

 

ІІ. Звітування сільського голови

 

 1. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами у спосіб, що забезпечує можливість членам територіальної громади поставити запитання та отримати відповідь (скликання загальних зборів, проведення окремих зустрічей у колективах, організації звітування у ЗМІ тощо).

На вимогу не менше половини депутатів ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 1. Звітування сільського голови проводиться до 31 березня року наступного за звітним.
 2. Інформація про час, місце та спосіб організації звітування та письмовий звіт сільського голови доводиться до відома мешканців громади не пізніше як за сім календарних днів до звітування, шляхом оприлюднення на офіційному сайті сільської ради, сторінках мережі Фейсбук, у громадських місцях, а за фінансової можливості на сторінках районної газети.
 3. За останній рік повноважень сільського голови не пізніше як за 20 днів до дня проведення чергових виборів, сільський голова оприлюднює письмовий звіт про свою роботу.

 

ІІІ. Звітування старости

 

 1. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений сільською радою термін, звітує про свою роботу перед такою радою, жителями старостинського округу.
 2. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції.
 3. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради, сторінках мережі Фейсбук, у громадських місцях та за фінансової можливості на сторінках районної газети не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі.         
 4. Звітування старости проводиться до 31 березня року наступного за звітним.
 5. За останній рік повноважень старости не пізніше як за 20 днів до дня проведення чергових виборів, староста оприлюднює письмовий звіт про свою роботу.

 

ІV. Звіти виконавчих органів сільської ради перед сільською радою

 

 1. Не рідше одного разу на рік виконавчі органи сільської ради звітують перед сільською радою про виконану роботу за попередній рік у тому числі про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, з інших питань місцевого значення.
 2. Звітування проводиться до 31 березня року наступного за звітним.
 3. Інформація про час, місце та спосіб організації звітування та письмові звіти доводиться до відома мешканців громади не пізніше як за сім календарних днів до звітування, шляхом оголошень офіційному сайті сільської ради, сторінках мережі Фейсбук, у громадських місцях, а за фінансової можливості на сторінках районної газети.
 4. Сільська рада  контролює  діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Чкаловської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників на своєму відкритому засіданні.

 

 

V. Звітування депутатів

 1. Депутати сільської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, особисто звітують про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі.
 2. Звітування здійснюється протягом першого кварталу поточного року за попередній рік, якщо рада не визначила інших термінів проведення звітів депутатів.
 3. Звіт депутатів сільської ради повинен містити:

 

 • інформацію про головні проблеми громади, над вирішенням яких працював депутат, хід виконання передвиборчої програми, виборчих обіцянок тощо;
 • про діяльність депутата у сільській раді та в її органах, робочих групах;
 • кількісну інформацію про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій сільської ради, робочих груп, їх співвідношення до загальної кількості засідань сільської ради, депутатських комісій і робочих груп;
 • про їхню участь у розробці, обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень сільської ради (кількість та тематика);
 • про роботу депутата з виборцями (особистий прийом громадян, надання матеріальної допомоги тощо), виконання їх доручень, відповіді на поставлені запитання;
 • інші важливі для життєдіяльності села питання, а також важливі питання, на розсуд депутата сільської ради.
 1. Звіт депутата подається у довільній формі із обов´язковим зазначенням інформації у послідовності, визначеної пунктом 4 цього Порядку.
 2. Депутат зобов’язаний прозвітувати про свою роботу в будь-який час на вимогу загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання.
 3. За результатами звітування депутати ради на пленарному засіданні ради інформують раду про результати обговорення їх звіту із обов´язковим зазначенням про зауваження і пропозицій, висловлених на адресу ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій.
 4. За останній рік повноважень ради, депутати ради, не пізніше як за 20 днів до дня проведення чергових виборів, оприлюднюють письмовий звіт про свою роботу.

 

VI. Прикінцеві положення

 

          1. Питання щодо проведення звітування, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства.

          2. Особи, винні у порушенні норм цього Положення несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

 

 

Секретар сільської ради                                                                 Ірина БАБИЧ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора