Чкаловська громада

Запорізька область, Мелітопольський район

ПОВІДОМЛЕННЯ ФГ "СЛОВЯНСЬКЕ" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 07.07.2021 11:45
Кількість переглядів: 574

Фото без опису

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу

        на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Фермерське господарство «СЛОВЯНСЬКЕ», 25715303                 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання

72210, Запорізька область, Веселівський район, с. Калинівка, вул. Садова, буд. 3, тел. +38 (095) 626-33-43_______________________________________________________________

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво системи зрошення площею 52,02 га на орендованих землях ФГ «Словянське» в адміністративних межах Чкаловської сільської громади Веселівського району Запорізької області від пересувної насосної станції на каналі ІІ ЗК Північно – Рогачикської зрошувальної системи ПК455+69.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво системи зрошення площею 52,02 га. Довжина поліетиленового трубопроводу 575 м. Розрахункові витрати води в кількості 50,24 л/сек з тиском 36,06 м забезпечуються пересувною насосною станцією. Джерелом водопостачання передбачається ІІ ЗК зональний канал Північно – Рогачикської зрошувальної системи.

Технічна альтернатива 1.

При прийнятті рішення щодо способу поливу сільськогосподарських культур були враховані топографічні, кліматичні, гідрогеолого – меліоративні, біологічні, наявність відповідного джерела водопостачання, економічні, господарські та інші фактори. Метод поливу сільськогосподарських культур способом дощування широкозахватною дощувальною установкою кругової дії з електроприводом опорних візків на гумовому ходу зі зменшеним впливом тиску на поверхню зволоженого грунту. Автоматизована самохідна установка призначена для зрошення сільськогосподарських культур включаючи високостебельні з забезпеченням керування нормою поливу за необхідності в нормативно обгрунтованих межах. За цих умов не передбачається поверхнева ерозія грунту, втрати води від перезволоження грунту, попереджається вторинне засолення грунту та вплив на зміну рівня підземних вод. Приміненням дрібнодисперсних дощувальних апаратів досягається не тільки збільшення вологості грунту, але і приземного шару повітря, знижуючи його температуру і створення необхідного для розвитку рослин мікроклімату та накопичення органічної речовини.

Технічна альтернатива 2.

Поверхневий спосіб поливу здійснюється по борознам та напуском по полосам. Поверхневий спосіб полягає в розподіленні води по поверхні грунту у вигляді окремих дрібних потоків і струмків. Зволоження грунту відбувається під час руху води по його поверхні. Поверхневе зрошення має ряд недоліків, а саме: кореневий шар насичується водою, а залишкова вода рухається поза межі кореневого шару рослин (інфільтрація), нерівномірність регулювання поливної норми, можливість вторинного засолення, необхідність в проведенні планувальних робіт території та влаштування скидної мережі, підвищена поверхнева ерозія грунту під впливом перезволоження грунту та низька продуктивність праці. Враховуючи пропозицію щодо визначення сівозмін сільгоспкультур, гідрогеолого-меліоративні властивості грунтів, кліматичні умови, водогосподарські, економічні та інші впливові фактори при визначенні способу зрошення перевага надається технічній альтернативі 1.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Адміністративні межі Чкаловської сільської громади Веселівського району Запорізької області, орендовані землі ділянки ФГ «СЛОВ’ЯНСЬКЕ» загальною площею 93,6 га за межами населеного пункту Калинівка на північний захід на відстані в середньому близько 0,58 км. Загальна площа зрошення 52,02 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається в звязку з наявністю орендованих земельних ділянок, призначених для вирощування сільськогосподарських культур згідно до договорів оренди.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Створення нових робочих місць, використання сучасної техніки поливу з можливістю дистанційного керування нормою поливу, поліпшення водного режиму грунту, мікроклімату в зоні проведення поливів методом дощування та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво системи зрошення закритої трубопровідної мережі із поліетиленових труб та підкачуючої насосної станції на орендованих землях ФГ «СЛОВ’ЯНСЬКЕ» за межами села Калинівка в адміністративних межах Чкаловської сільської громади Запорізької області.

Загальна площа земельної ділянки 93,6 га. Загальна площа зрошення 52,02 га. Джерелом водопостачання передбачається пересувна насосна станція, яка встановлена на каналі II ЗК Північно – Рогачикської зрошувальної системи ПК 455+69. Спосіб подачі поливної води на зрошувальну ділянку механічний. Метод поливу – дощування з приміненням дощувальної установки кругової дії з електроприводом візків спирання в кількості 1 шт.

Загальна довжина поліетиленового трубопроводу 575 пог.м., сумарний водозабір в точці водовиділу з врахуванням ККД внутрішньогосподарської мережі 262838 куб. метрів за рік, сумарне споживання води за добу 2655 куб. метрів.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України та згідно нормативам діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища. Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є: законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження  диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов’язані зі здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров’я населення та його безпеки, стурбованістю людей  можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на  використання земель.                                                                                                                                                                                         

щодо технічної альтернативи 1

Крім вищезазначених обмежень, з метою запобігання поверхневої ерозії, заболочення та вторинного засолення грунтів суворо дотримуватись режиму зрошення сільськогосподарських культур згідно ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди». Не допускати втрат води при експлуатації системи зрошення на зєднаннях арматури, виходу з ладу внутрішньогосподарської мережі водопостачання та на трубопроводах дощувальних машин.

щодо технічної альтернативи 2

З метою запобігання поверхневої ерозії, заболочення земельних ділянок та вторинного засолення грунтів дотримуватися режиму зрошення сільгоспкультур згідно                    ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди». Не допускати втрат води на водовипускних спорудах при експлуатації системи зрошення.

щодо територіальної альтернативи 1

За агрономічними критеріями оцінки якості, згідно ДСТУ 2730-2015 «Якість поливної води для зрошення. Агрономічні критерії», зрошувальна вода з Каховського водосховища в районі планованої діяльності оцінюється як придатна для зрошення без обмежень.

При візуальному обстеженні ділянки на її території згідно науково – інформаційної довідки щодо земельних ділянок № 14/д від 04.04.2019р. наданої Запорізьким обласним центром охорони культурної спадщини пам’яток археології не встановлена наявність історичних пам’яток культури. З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток , їх комплексів (ансамблів) навколо них встановлені зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини», ст.32. На території  пам’яток, у межах їх зон охорони забороняється будь-яка діяльність юридичних, або фізичних осіб, що створює загрозу пам’яткам; забороняється містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні , шляхові, земляні роботи в охоронних зонах пам’яток без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини (ст. ст. 32, 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). Враховуючи топографічні особливості місцевості та близькість розташування пям’яток археології, існує ймовірність знаходження археологічних об’єктів, що не мають зовнішніх ознак. В разі випадкового виявлення фрагментів давнього посуду, кісток, знарядь праці, зброї, залишків споруд, земляні роботи необхідно припинити та негайно звернутися до органів охорони культурної спадщини відповідно до ст. ст. 36,37 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Щодо територіальної альтернативи 2

Обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не розглядаються.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерно – геологічні, геологічні та гідрогеологічні вишукування у необхідному обсязі виконані басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазовя в 2019 році. Прийняті робочим проєктом технічні рішення в період експлуатації повинні забезпечити раціональне використання водних ресурсів та грунту. Передбачені заходи протидії вторинного засолення, поверхневої ерозії за заболочення земельних ділянок. Поливні норми повинні бути контрольованими та зволожувати кореневий шар грунту відповідно до фаз розвитку сільськогосподарських культур. З метою збереження системи трубопроводів від руйнування в зимовий період технічними рішеннями передбачено влаштування гідрантів спорожнення мережі від води. Запірна арматура та дощувальна техніка підлягають консервації на термін міжполивного періоду згідно до інструкції по експлуатації. За результатами топографічних вишукувань рівень поверхні землі відповідає допустимим ухилам переміщення дощувальних машин.

щодо технічної альтернативи 2

Інженерно – геологічні, геологічні та гідрогеологічні вишукування у необхідному обсязі виконані басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазовя в 2019 році. Прийняті робочим проєктом технічні рішення в період експлуатації повинні забезпечити раціональне використання водних ресурсів та грунту. Передбачені заходи протидії вторинного засолення, поверхневої ерозії за заболочення земельних ділянок. Поливні норми повинні бути контрольованими та зволожувати кореневий шар грунту відповідно до фаз розвитку сільськогосподарських культур. З метою збереження системи трубопроводів від руйнування в зимовий період технічними рішеннями передбачено влаштування гідрантів спорожнення мережі від води.

щодо територіальної альтернативи 1

Інженерно – геологічні, геологічні та гідрогеологічні вишукування у необхідному обсязі виконані басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазов’я в 2020 році. Прийнятими робочим проєктом рішеннями передбачається виконання державних будівельних норм, санітарно – гігієнічних норм і правил, захисні та охоронні заходи. Планована діяльність по розміщенню об’єктів ділянки зрошення та землевпорядних робіт по відведенню земельної ділянки повинна враховувати наявність історичних пам’яток культури. Площі земельних ділянок, на яких можливе розташування курганів та курганних могильників та їх охоронні зони повинні бути відмежовані з ділянок зрошення. Родючий шар грунту при проведенні земельних робіт розробляється пошарово, окремо зберігається та підлягає відновленню.  

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності при будівництві та експлуатації на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: негативний вплив не передбачається.

Повітряне середовище:

Під час підготовчого періоду та термін проведення будівельних робіт можливий незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі будівельної техніки.

Під час експлуатації можливий незначний вплив на повітряне середовище за рахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні палива двигунами внутрішнього горіння дизельних генераторів та пересувної насосної станції. Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі найближче розташованої житлової забудови не мають перевищувати гранично допустимі концентрації з урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря.

Водне середовище:

Під час підготовчого періоду та на термін проведення будівельно – монтажних робіт водопостачання забезпечується привозною водою. Передбачено встановлення біотуалетів. На період експлуатації джерелом водопостачання передбачена пересувна насосна станція на каналі II ЗК Північно – Рогачикської зрошувальної системи. За агрономічними критеріями оцінки якості згідно ДСТУ 2730 – 2015 «Якість поливної води для зрошення. Агрономічні критерії», зрошувальна вода з Каховського водосховища оцінюється як придатна для зрошення без обмежень. Дотримання рекомендованих режимів зрошення, контрольована інтенсивність дощу не приведе до підняття рівня грунтових вод в межах розташування системи зрошення. Плановою діяльністю не передбачається встановлення вузла фертигації для внесення хімічних речовин одночасно з поливною водою. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається.

Грунт:

На період будівництва: провадження планованої діяльності при розпочатку виконання земляних робіт слід виконувати відповідно до чинного законодавства. Розділом робочого проєкту рекультивація землі при влаштуванні траншей під трубопроводи передбачається пошарове розроблення грунту з метою збереження родючого шару грунту та його відновленню.

На період експлуатації: зрошувальна вода з Каховського водосховища оцінюється як придатна для зрошення без обмежень. Зрошувальна вода розчиняє солі та надає сприятливий вплив на мікробіологічні властивості грунту, сприяє розвитку корневої системи рослин, що підвищує її родючість. За умови збереження рекомендованих поливних норм сільгоспкультур та керованої інтенсивності створення дощу плановою діяльністю не передбачається підвищення рівня грунтових вод та вторичне засолення грунтів земельних ділянок. Вплив на зміну властивостей грунтів передбачається незначним.

Рослинний і тваринний світ. Заповідні об’єкти:

За термін будівництва системи зрошення передбачено збереження існуючих лісополос. Місця перебування тварин та гніздування птахів руйнуванню не підлягають. В процесі експлуатації при утриманні поливних норм сільгоспкультур та керованої інтенсивності створення дощу планованою діяльністю не передбачається зміна рівня грунтових вод в напрямку поверхні землі. За цих умов зрошенням не передбачається вплив на корінну систему існуючого рослинного світу. Рослини, які занесено до Червоної Книги України і підлягають охороні, на території впровадження планованої діяльності відсутні. Види флори, що охороняються згідно Конвенції про охорону дикої природи та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська Конвенція) та інших міжнародних угод, ратифікованих Україною, не виявлено. Вплив від реалізації планованої діяльності на флору і фауну оцінюється як допустимий. Наявність об’єктів заповідної зони на території забудови відсутня.

Навколишнє соціальне середовище (населення):

Передбачене плановою діяльністю будівництво системи зрошення буде мати позитивний вплив на соціальне середовище за рахунок створення нових робочих місць та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Навколишнє техногенне середовище:

Негативний вплив на промислові, житлово – цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час будівництва та експлуатації проектованого об’єкта не планується. При проєктуванні розміщення споруд системи зрошення не встановлена наявність пам’яток археології.

Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

За термін підготовчого періоду, виконанні будівельно – монтажних робіт та експлуатації системи зрошення передбачено утворення побутових відходів, відходів будівельно – монтажних робіт та від біотуалетів. Відходи після їх утворення передбачено передавати спеціалізованим підприємствам згідно до укладених договорів.

щодо  технічної  альтернативи 2:

Аналогічні обраній технічній альтернативі 1, окрім впливу на

 

Грунт:

При проведенні поверхневого поливу по борознам та смугам можливе погіршення структури грунту, поява поверхневої ерозії, заболочення територій та вторинне засолення.

Водне середовище:

Можлива зміна режиму підземних водоносних горизонтів по причині нерівномірності зволоження грунту за технічної неможливості якісного керування поливною нормою.

щодо  територіальної  альтернативи 1

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо  територіальної  альтернативи 2:

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо територіальної альтернативи 2 не розглядалися.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Система зрошування земель сільськогосподарського призначення належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3, п.3, п.п 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059VIII від 23 травня 2017 року (сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та обєктах природно – заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих обєктів інженерної інфраструктури меліоративних систем).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля та підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка  впливу на довкілля - це процедура, що  передбачає:

- підготовку  суб’єктом  господарювання  звіту з оцінки  впливу на довкілля;

 - проведення  громадського  обговорення  планованої  діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт  господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

  - надання  уповноваженим органом мотивованого  висновку з оцінки  впливу на довкілля, що  враховує  результати  аналізу, передбаченого  абзацом  п’ятим  цього пункту;

   - врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої  діяльності, зазначеного у пункті 14 цього  повідомлення.

У висновку з оцінки  впливу на довкілля  уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки  впливу на довкілля та отримання  рішення про провадження  планованої  діяльності.

Процедура оцінки  впливу на довкілля  передбачає право і можливості  громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня  деталізації інформації, що  підлягає  включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданного  суб’єктом  господарювання  звіту з оцінки  впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається  можливість  надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки  впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення  звіту з оцінки  впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського  обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до частини п’ятої статті 7 Закону громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності  в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес  реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій  громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт  господарювання  під час підготовки  звіту з оцінки  впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки  впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Державною архітектурно – будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164. Тел. +38 (061) 224-61-44, e-mail: dzd@zoda.gov.ua. Контактна особа-Карпій Сергій Євгенійович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора