Чкаловська громада

Запорізька область, Мелітопольський район

Фізичну особузареєстровано підприємцем на загальній системі оподаткування. Як обліковувати доходи та витрати?

Дата: 12.08.2019 08:01
Кількість переглядів: 450

Фото без опису

Підприємці назагальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів івитрат, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, напідставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи тадокументально підтверджені витрати.

Книга облікудоходів і витрат повинна бути зареєстрована після дати державної реєстраціїпідприємця,  до початку здійсненнядіяльності.

Книгу обліку доходів і витрат, форма та порядок ведення затверджено наказомМіністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 № 481.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13

Об’єктомоподаткування підприємця на загальній системі оподаткування є чистийоподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом(виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженимивитратами, пов’язаними з господарською діяльністю такого підприємця.

Підприємецьзаповнює Книгу за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, напідставі первинних документів, здійснюючі записи про отримані доходи тадокументально підтверджені витрати.

Підприємецьзаповнює Книгу самостійно за підсумками робочого дня, протягом якого отриманодохід.

Вимога щодоведення Книги найманими особами, які перебувають у трудових відносинах ізсамозайнятою особою не передбачена.

 Книгаведеться наступним чином:

- у графі 2відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарськоїдіяльності  із сумарним підсумком замісяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касуплатника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минувстрок позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);

- у графі 3вказується сума повернутих коштів за товари (роботи та послуги) або повернутоїпередплати;

- у графі 5зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, щобезпосередньо пов’язані з отриманим доходом, зокрема, платіжні доручення,прибуткові касові ордери, квитанції, фіскальні чеки, акти закупки, активиконаних робіт, наданих послуг та інші первинні документи, що засвідчують фактоплати;

 - у графі 6 відображається сума витрат, якідокументально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу запідсумками дня.

У графі 7відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату працінайманих осіб, понесені у звітному місяці, протягом якого отримано дохід, але,якщо дохід у звітному місяці не отримувався, то графа 7 «Сума витрат на оплатупраці найманих осіб» Книги не заповнюється.

У графі 8відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних зодержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на сплатупослуг, зв’язку, орендних та комунальних платежів, тощо, які повинні бутидокументально підтверджені у гр.5.

Також, у графі 8 відображається суми сплаченого за себе єдиного внеску, атакож

сплачені суми платежів за одержання ліцензій на провадження певних видівгосподарської діяльності по факту їх сплати на підставі підтверджуючихдокументів.

У графі 9зазначається сума чистого оподатковуваного доходу (різниця між  доходом за звітний період (графа 4) тапонесеними витратами від провадження господарської діяльності (графи 6, 7, 8)).

Однак, у разіякщо результатом розрахунку буде від’ємне значення, то графа 9 Книгипрокреслюється.

Підприємці, якізареєстровані платниками ПДВ, у Книзі суми доходів і витрат відображають безПДВ.

У разі отримання доходу в готівковій та безготівковійформі запис в Книзі здійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня,протягом якого отримано дохід, а датою отримання доходу вважається датазарахування коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця абоотримання готівки в касу.

Оскількивиручкою підприємця вважається дохід, отриманий у грошовій та негрошовій формі,то датою при формуванні загального оподатковуваного доходу є дата фактичногонадходження коштів на банківський рахунок (у касу) або отримання інших видівкомпенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів(тобто застосовується касовий метод).

До складувитрат включаються тільки витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманнямдоходу та підтверджені відповідними документами про їх оплату.

У разінереєстрації (неведення) Книги обліку доходів та витрат до фізичної особи-підприємця застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 121 Податковогокодексу (510 грн., 1020 грн.) та ст. 164 прим. 1 Кодексу України проадміністративні правопорушення (штраф від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, а при накладенні штрафу протягом року за те ж порушення – від5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Зазначена нормапередбачена п. 177.2, п. 177.10 ст. 177; п. 178.6 ст. 178 Податкового кодексута «Порядком ведення Книги фізичними особами- підприємцями на загальній системіоподаткування», затвердженим наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора