Чкаловська громада

Запорізька область, Мелітопольський район

Як звернутись до фіскального органу для отримання відповіді

Дата: 19.04.2019 16:44
Кількість переглядів: 527

Фото без опису

 

За зверненням платників податків фіскальні органинадають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичногозастосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль задотриманням якого покладено на фіскальні органи, протягом 25 календарних днів,що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Таке звернення в письмовій формі повинно містити:

- найменування для юридичної особи або прізвище,ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобузв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) абореєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) абосерію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійніпереконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карткиплатника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючомуоргану і мають відмітку у паспорті);

- зазначення, в чому полягає практичнанеобхідність отримання податкової консультації;

- підпис платника податків;

- дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідаєзазначеним вимогам, податкова консультація не надається, а надсилаєтьсявідповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про зверненнягромадян".

Письмове звернення надсилається поштою абопередається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваженняякої оформлені відповідно до законодавства.

Письмове звернення також може бути надіслане звикористанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електроннезвернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, побатькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписанозаявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначеноелектронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, абовідомості про інші засоби зв'язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису принадсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначенихвимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як черездесять днів від дня його надходження.

Якщо питання, порушені в одержаному органомдержавної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами,організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян абопосадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін небільше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чипосадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

У разі якщо звернення не містить даних, необхіднихдля прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той жетермін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Письмове звернення без зазначення місцяпроживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливовстановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Зазначена норма передбачена п. 52.1 ст. 52Податкового кодексу, ст. 5, ст. 7, ст. 8 Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР "Про звернення громадян".


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора