Чкаловська громада

Запорізька область, Мелітопольський район

Стан виконання основних напрямів роботи галузі «Освіта» на території Чкаловської ОТГ за 2018 рік

Дата: 31.01.2019 14:05
Кількість переглядів: 880

Фото без опису

У 2018 році відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Чкаловської сільської ради, закладами дошкільної (далі - ЗДО), загальної середньої (далі - ЗЗСО) здійснювалася реалізація основних завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385; Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки, затвердженою рішенням сесії Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 54;  регіональних освітянських програм. У 2018 році видатки на освіту склали 7 506 000 грн.

Основне завдання, яке вирішувалося протягом 2018 року у дошкільній ланці – подолання дисбалансу між обсягами попиту населення на освітні послуги ЗДО і можливостями його задовольнити. У 2018 році в громаді працюють 5 ЗДО, які відвідують 87 дітей, що складає 100 % охоплення дітей 3-5 років закладами дошкільної освіти, при цьому п’ятирічки повністю охоплені різними формами навчання.                             

У Чкаловській ОТГ повністю забезпечена потреба населення у ЗДО. На 100 місцях в ЗДО громади виховується 55,1 дітей, саме тому в громаді відсутнє перевантаження дітей і черги в ЗДО немає.

У 2018/2019 навчальному році до складу мережі ЗЗСО громади входять 4 функціонуючих заклади комунальної власності з контингентом 296 учнів. У мережі ЗЗСО громади зберігається законсервованою 1 денна школа – КЗ «Гоголівська загальноосвітня школа І ступеня»

З діючих ЗЗСО – 4 денних школи комунальної форми власності (296 учнів), всі з них знаходяться у сільській місцевості.

Всі школи громади українськомовні.

Українською мовою навчаються 296 учнів громади, що становить 100 % від загальної кількості школярів.

Загальна кількість першокласників в поточному навчальному році становить 36 учнів.

Усього в громаді у поточному навчальному році у сільській місцевості залишається функціонувати й школа І-ІІ ступенів з контингентом до 40 учнів (КЗ «Зеленогаївська ЗОШ І-ІІ ступенів» - 34 учні).

Всі школи громади, заповнені не на повну проектну потужність,що призводить до того, що вартість підготовки 1 учня на території дорожчає. Вартість навчання одного учня становить 25,5 тис. в цілому по Веселівському району.

У поточному навчальному році в громаді функціонує 2 класи-комплекти  проти 0 у минулому році (збільшення на 100%) – КЗ «Калинівська ЗОШ І-ІІ ступенів, КЗ «Корніївська ЗОШ І-ІІІ ступенів».

Оскільки децентралізаційні процеси в області тривають, то триває і робота щодо оптимізації мережі, створення освітніх округів з опорними школами.

У 2018 році закінчили ЗЗСО ОТГ та отримали атестати про повну загальну середню освіту 33 випускники, з них,  відповідно до  Положення про золоту  медаль “За  високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні” не було жодного випускника.

        У 2018/2019 навчальному році в ОТГ функціонує 1 ЗЗСО з інклюзивною формою навчання, в якій у 2 інклюзивних класах навчається 2 дитини з особливими освітніми потребами.

За станом на 01січня 2019 року із діючих 4 ЗЗСО всі заклади обладнано пандусами, таким чином, архітектурно доступними до першого поверху є 4 ЗЗСО, що становить 100 % від загальної кількості, з 5 ЗДО доступними до першого поверху є 5 закладів (100 %).

 У 2018 році  повністю забезпечувалось підвезення з 5 населених пунктів до 3 шкіл і додому 100 учнів та вчителів, які проживають у сільській місцевості за межами пішохідної доступності. Шкільні автобуси в 2018 році не закуповувались.

Досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в усіх ланках системи освіти, в освітньому процесі та в управлінні; застосування сучасних технологій створення та використання електронних баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформацією забезпечили подальший розвиток єдиного інформаційного  освітнього середовища як громади, так й області. На основі порталу zp.isuo.org діє автоматизована система «Запорізька обласна освітня мережа», котра з 2016 року співпрацює з Державною інформаційною системою освіти (ДІСО), має повну електронну базу даних про учнів і вчителів, матеріально-технічну базу ЗЗСО; продовжується робота щодо залучення до єдиного освітнього середовища дошкільної освіти, функціонує електронна черга на влаштування дітей у ЗДО.

Укомплектовані відповідною комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, підключенням до Інтернету та до єдиного інформаційного освітнього середовища області і всіх його ресурсів 100 % ЗЗСО, ЗДО громади у межах необхідного для успішного здійснення освітнього процесу.

Для піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників ЗДО, ЗЗСО громади виплачено премій в розмірі 50% до професійних свят та в розмірі посадового окладу наприкінці року.

Якісним показником результативності впроваджених в громаді управлінських і організаційних заходів щодо безпечної життєдіяльності та профілактики травматизму серед учасників освітнього процесу є той факт, що кількість випадків травматизму за останні три роки щорічно зменшується.

Одночасно, для проведення заходів з подальшого удосконалення стану безпеки, необхідно передбачити внесення коштів в перспективні плани розвитку Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Чкаловської сільської ради, закладів освіти на 2019 рік.

Здійснено роботу щодо створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі (забезпечено оприлюднення закладами освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел).

Однак, потребують подальшого рішення основні проблеми в системі освіти громади, які в 2018 році не були в повному обсязі розв’язані, та виклики, які вимагають вирішення через зміну законодавчої бази системи освіти, а саме:

в умовах децентралізації залишається актуальним питання оптимізації мережі  ЗЗСО; створення  опорної школи, оновлення її матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційно-комунікаційних, кадрових ресурсів;

вимагає нового поступального розвитку освітнє інклюзивне середовище; створення безбар’єрного оточення та облаштування закладів освіти за принципами універсального дизайну та/або розумного застосування;

не в повній мірі заклади освіти реалізують виховну функцію в нових реаліях держави і вимог до всебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення та соціальної відповідальності, патріота з активною позицією;

недостатньо активно реалізуються заходи з енергозбереження у закладах освіти: утеплення будівель і приміщень, модернізація технологічного обладнання їдалень, котелень; освітлення тощо;

потребує подальшого оновлення парк  комп’ютерної та мультимедійної техніки, обладнання навчальних кабінетів з природничо-математичних дисциплін, медіатек, ресурсних кімнат, бібліотек та спортивних залів, спортивних та ігрових майданчиків освітніх закладів тощо;

для оновлення парку шкільних автобусів необхідно придбати біля 2 одиниць техніки.

Для забезпечення Стратегічної цілі 1. Запорізький край – регіон з високим рівнем та якістю життя населення Стратегії розвитку Запорізької області до 2020 року перед галуззю «ОСВІТА» на 2019 рік ставляться такі завдання:

І. За вектором розвитку «Запорізька область - регіон, який навчається»:

1. Реалізація державної політики щодо упровадження Концепції «Нова українська школа»:

1) продовження створення відповідного навчального середовища та підготовка кадрів до нової початкової школи;

2) ефективне та стабільне формування мережі опорних закладів освіти та оснащення кабінетів з природничо-математичних дисциплін;

3) подальше розширення інформаційного освітнього простору та створення умов широкого застосування сучасних комп’ютерних дидактичних засобів електронного навчання (E-Learning) та систем управління та управління навчанням (Learning Management System, LMS) у практичній діяльності закладів освіти, надання освітніх послуг на основі використання дистанційних (Distance learning) та комбінованих технологій навчання (Blended learning);

4) упровадження нової концепції професійного зростання педагогічних працівників.

  1. Деінституалізація та розбудова інклюзивного освітнього середовища:

1) продовження оснащення інклюзивно-ресурсних центрів, підготовка до роботи в них педагогічних працівників - спеціалістів;

2) реалізація заходів щодо створення універсального дизайну та розумного пристосування, обладнання ресурсних кімнат у закладах з інклюзивним навчанням.

ІІ. За вектором безпеки «Здорова дитина - здорова нація»:

1.Запровадження заходів з енергозбереження та створення ефективного та безпечного освітнього середовища задля забезпечення гарантій безпеки життя та здоров'я дитини, всіх учасників освітнього процесу.

2. Забезпечення захищеності педагогічних працівників, здобувачів освіти, їх батьків, у тому числі й із соціально незахищених чи вразливих верств населення.

3. Сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя молодих громадян.

ІІІ. За вектором гордості «Активна громада - сильна держава»:

  1. Пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування цінностей, необхідних для забезпечення взаємної поваги, відповідальності та толерантності; гордості за власну державу: її історію, мову, культуру, науку, спорт; за власну область, район, місто, село, громаду, заклад освіти; патріотизму і бажання власними силами змінити оточуючий світ на краще задля сталого розвитку України та її інтеграції в європейський простір.

2. Розвиток волонтерського руху серед здобувачів освіти з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання.

        

Заходи, проведені відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Чкаловської сільської ради, закладами загальної середньої освіти та закладами дошкільної освіти на території Чкаловської ОТГ

Протягом 2018 року працівники відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Чкаловської сільської ради відвідали  чимало заходів, які проводились на обласному рівні (тренінги, наради, колегії, семінари та ін.). Проте, робота відділу не завершувалась тільки участю у заходах обласного рівня.

29 серпня 2018 року відбулась Перша серпнева педагогічна конференція, що стало знаковою подією в розвитку освіти Чкаловської громади, адже подібний захід на території ОТГ  проводився вперше і стане доброю традицією зустрічей педагогів громади щороку. На І серпневу педагогічну конференцію були запрошені також педагоги Вселівської районної державної адміністрації (КЗ «Менчикурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»), що є ознакою добросусідських відносин між територіями. Під час серпневої конференції було організовано пленарне засідання, на якому відбулися привітання педагогів та звіт начальника відділу Бабаніної І.В. та організовано роботу шести методичних об’єднань:

  1. МО директорів ЗЗСО, заступників директорів ЗЗСО та завідуючих ЗДО – керівник Овчар О.М. КЗ «Чкаловська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
  2. МО вихователів ЗДО – керівник Безугла Л.Ю. ЗДО «Ластівка» с. Зелений Гай
  3. МО вчителів початкових класів – керівник Дінець Т.В. КЗ «Корніївська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
  4. МО вчителів природничо-математичного циклу (хімія, біологія, географія, фізика, математика, інформатика) – керівник Григоренко А.А. КЗ «Чкаловська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
  5. МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (історія та правознавство, українська мова та література, іноземна мова) – керівник Остроконь А.В. КЗ «Калинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
  6. МО вчителів технічних дисциплін, фізкультури (фізичне виховання, трудове навчання та Захист Вітчизни) – керівник Горлач В.Я.

Під час роботи методичних об’єднань вчителі та вихователі обговорили нагальні потреби розвитку освіти громади та навчально-методичні аспекти викладання навчальних дисциплін в 2018-2019 навчальному році.

5 жовтня 2018  на базі Чкаловського сільського будинку культури було організовано концерт для працівників освіти громади, присвячений Дню вихователя та Дню вчителя. Під час урочистостей начальник відділу Бабаніна І.В. привітала учасників свята та нагородила грамотами кращих педагогів та вихователів громади. Святковий настрій педагогам забезпечували ведучі свята Покадько С.В. – директор Зеленогаївського СБК та Роїк В.М. – методист відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Чкаловської сільської ради, а також аматорські колективи сільських будинків культури громади.

Протягом року всі заклади освіти ОТГ здійснювали свою роботу відповідно до навчальних планів та планів виховної роботи. Під час навчального процесу в закладах освіти особлива увага приділялася національно-патріотичному вихованню (день Соборності України, свято вишиванки, день Героїв Крут, дань пам’яті жертв Голодоморів, день пам’яті жертв Геноциду, День Гідності та Свободи та ін). Практично на всі заходи адміністрації закладів освіти запрошували почесних гостей – ветеранів Другої світової війни, учасників АТО та ООС. На даний час, робота з виховання підростаючого покоління триває, а прагнення працівників галузі «Освіта» зробити її ще більш якіснішою.

 

Відділ освіти, молоді, спорту,

культури та туризму

Чкаловської сільської ради« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора